BAG på TSSK:The Artist is present

The Artist is present på Trønderlag Senter for Samtidskunst.

Tian Miller / Charlotte Rostad / Cathrine Ruud / Kristin Tårnes

FREDAG 26. AUGUST KL. 17
”The artists are present” inviterer til middag og samtale
Mange spørsmål har opptatt oss som nyutdannede billedkunstnere.
I to måneder har TSSK vært vår arbeidsplass og gitt oss tid og rom til å reflektere rundt disse spørsmålene. Noe har vi funnet ut av, mye er enda ubesvart.

Under middagen vil vi fortelle om prosessen på TSSK og prosjekter vi har satt i gang eller er involverte i. Vi er interessert i å sette i gang en samtale hvor vi fokuserer på kunstnerstyrte virksomheter. Mange kunstnere har kunnskap om dette, og vi ønsker å dele erfaringer, problemstillinger og ideer.

Bergen Ateliergruppe har blitt invitert til å delta med sine erfaringer.

26-27.august

Trønderlag Senter for Samtidskunst

Fjordgata 11, Trondheim

http://samtidskunst.no/nyheter-nyhetsarkiv-the_artists_are_present___avslutningsprogram