MANUEL PORTIOLI

1987 Reggio Emilia (IT)

Manuel Portioli fullførte en mastergrad i kunst ved Kunst- og desighøgskolen i Bergen i 2014, og har fra tidligere en bachelorgrad i kunst fra Kunstakademiet i Bologna. Portioli anser sitt arbeid for å være romantisk og ekspresjonistisk, og synes at muligens er det utdatert å nevne nesten hundre år gamle kunstneriske strømninger, men de er fortsatt en del av den folkelige bevisstheten. Romantikk har aldri vært så moderne. Han sier: – “Kunst er for meg en pragmatisk (og romantisk) filosofi. En kjærlighet for kunnskap som krever (og frykter) svar”.

Manuel Portioli completed the master’s degree in art at the Academy of Fine Arts and Design of Bergen in 2014, and has a Bachelor’s degree in  Fine Arts from the Academy of Fine Arts of Bologna. Portioli considers his work to be romantic and expressionist. Although it is perhaps outdated to mention hundred-year-old artistic movements, he thinks it is important to do so because they are still part of the popular consciousness. Romance has never been so modern. He says: – “Art is to me a pragmatic (and romantic) philosophy. A love of knowledge that requires (and fears) answers”.

https://www.manuelportioli.com/
manuelportioli@gmail.com

© Copyright Manuel Portioli