PETRA RAHM

1976. Göteborg (SE)

Petra Rahm har studert ved Stockholms universitet og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. I sitt kunstnerskap undersøker hun begreper som tilstedeværelse og fravær, hverdagslighet, historie, minne og dagdrøm. Den personlige fortellingen står sentralt i arbeidene, og settes opp mot et større historisk eller samfunnsmessig sammenheng. Hun arbeider med forskjellige medier og materialer, som tegning, tekst, objekter/installasjon, foto og maleri.

Petra Rahm studied at Stockholm University and Bergen Academy of Art and Design. In her work she investigates concepts like presence, absence, mundanity, history, memory and daydream. The personal story has a central place in the works, and is being placed within or opposed to a larger historical or social context. She works with different media and materials, such as drawing, text, objects/installation, photography and painting.


www.petrarahm.wordpress.com

petra.rahm@gmail.com

 

© Copyright Petra Rahm