BAG Frokost / BAG Breakfast

BAG FROKOST

Siden 2014 har BAG vært vertskap for internasjonale kunstnere, kuratorer, forfattere og musikere til våre kvartalsvise BAG FROKOSTER. Mange av oss på BAG har selv erfaring med kunstneropphold og forstår viktigheten av å bli introdusert til en ny by. Det hele startet med at vi ønsket Bergen AIR-sine gjestekunstnere på USF velkommen, vi har videre utvidet å invitert HKS sine gjestekunstnere, samt andre som er midlertidig eller mer permanent i Bergen med internasjonal bakgrunn og eller grunnet arbeid i kultursektoren.

Ikke bare får de inviterte gjestene en herlig tilberedt frokost, de får se atelierene våres og kontainerhavnen fra innsiden av metall gjerdet, møte hverandre og BAG sine medlemmer. En rekke samarbeid og kontakter har blitt etablert som følge av praten rundt frokostbordet.

 

BAG BREAKFAST

Since 2014 BAG have been hosting international artists, curators, writers and musicians to our quarterly BAG BREAKFASTS. Many of us at BAG have experience of working on artists residency programmes and understand the importance of introductions to a new city, we initially started this to welcome Bergen AIR residents from USF, and have extended it to HKS resident artists, plus others who are temporarily or permanently in Bergen from international backgrounds and/or working in the cultural sector. 

Not only do the invited guests get a lovingly prepared breakfast, they also have a chance to see our studios and the container harbour from inside the metal fence, and meet each other and members from BAG. Several collaborations and contacts have arisen from chatting over breakfast.