SARAH JOST

1979. Norum (SE)

Sarah Jost arbeider i hovedsak med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning og funnet materiale. Hun gjenbruker metodisk fragmenter fra tidligere arbeider, i kombinasjon med funne elementer, for å lage nye verk. Temaer som tid og hukommelse interesserer henne, og i sitt nyeste prosjekt ser hun blant annet på relasjonene mellom mennesker – sted – planter, og trærs migrasjon og tidsperspektiv satt opp mot menneskets. Hun har en master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2009), og en bachelor i keramikkunst fra Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs Universitet.

Sarah Jost mainly work with installation and sculpture, with elements of text, drawing and found objects. Methodically she re-use fragments of old works and found material to make new works. She is interested in ideas concerning time and memory, in her most recent project, she, amongst other things, looks at the co-relation between humans – place – and plants, and the migration and time perspective of trees put up against the ones of humans. She has a MA from Bergen Academy of Art and Design (2009) and a BA in Ceramic Art from the School of Design and Crafts at the University of Gothenburg.

www.sarahjost.com
sarahrebeccajost@gmail.com

© Copyright Sarah Jost