Einfach machen #4: Ich höre was, das du nicht siehst

Einfach machen er en serie av fire arrangementer for Lunden, Dithmarschen og regionen rundt, noen mil sør fra grensen til Danmark og en del av kysten i Tyske Bukta mot Vest. Serien er arrangert ved Kunstverein Lunden.

Denne gangen stod en presentasjon av kunstner og forsker Grit Ruhland sentralt, etterfulgt av en workshop med bygging av DIY-hydrofoner.

BAG-medlem Sabine Popp deltok for tredje gangen i fellesundersøkelser med og uten publikum – denne gangen spesielt av pumpestasjoner som transporterer regnvann ut i havet. Regionen bak dikene ligger med eller mindre på samme nivå som havoverflaten utenfor – pumpenes aktivitet er nødvendig for å unngå oversvømmelser i store områder med dyrket mark og bosetninger. Sabine fortsatte med performative observasjoner av vannbevegelser – denne gangen av et slags uregelmessig tidevann, forårsaket av regn – for sitt prosjekt A Curious Practice – to follow motion/ küsten streifen. Mens tidligere aktiviteter foregikk utenfor dikene, var det nå innenfor hun fulgte vannets bevegelsesmønstre for å tegne et digitalt kart – i et fortsatt forsøk på å gripe endringer som skjer langs kysten, i handling og dialog.

publikumsarrangement: 18.02.2024, kl. 13.30 – 17
sted: ehemaliges Internat Lunden, Am Gehölz 15, 25774 Lunden

http://ort.land/

Aud Marit Skarrebo Holmen: ORDLØS

Skriver seg inn

Arne Rygg og Aud Marit Skarrebo Holmen arbeider med ord som materiale i ny duo-utstilling på Visningsrommet USF. Utstillingen står 22. – 30. juni og

Read More

boklansering på PART Bodega

De siste årene har arkitekten Arild Eriksen, samfunnsviteren Harald Dyrkorn og kunstnerne Terese Longva, Sabine Popp og Hild Borchgrevink, arbeidet både med å etablere en

Read More

(w)ORD:EBBE+FLOW in Shetland

(w)ORD: EBBE+FLOW opens at the Shetland Museum 2pm Saturday 8th June 2024 Shetland Museum Lerwick Scotland Featuring 9 artists from the Bag Art Camp Norwegian

Read More

Andre rom

Petra Rahm er en av fire kunstnere som har jobbet med utstillingen Andre rom. Utstillingen vises på Kode Lysverket 1-9. juni

Read More

APARTHEIDFRI SONE

Bergen Ateliergruppe har blitt en Apartheidfri Sone. «Apartheidfrie soner» handler om å gjøre ditt nærmiljø til et område som uttrykker solidaritet med palestinerens rettigheter i

Read More

BAG ART CAMP 2024

We would like to introduce BAG Art Camp 2024 with Katarzyna Roman who will be working at Bergen Ateliergruppe studios for four months from May

Read More

Malmö Artists Book Fair

Nordic Letterpress Network (Imi Maufe (BAG) og venner) viser arbeid på GG Print Studio stand på Malmö Artists Book Fair, Sverige 24.- 26. mai, 2024

Read More

Seminar: Kunstbøker til folket

Randi Annie Strand og Imi Maufe (BAG) vil presentere Codex Polaris sitt project på Kulturdirektoratetsseminaret – Kunstbøker til folket Oplandia Kunstsenter, Lillehammer, 30. mai 2024

Read More

BAG medlem til Stavanger

Etter å ha jobbet mange år på Bergens Tekniske Museum har Imi Maufe fått jobb som første konsulent/museumstrykker på Norsk grafisk museum IDDIS i Stavanger

Read More

arbeidsopphold ved BEK

Hvordan høres havet ut for tareskogen? Sabine Popp har jobbet med prosjektet sounding kelp under et arbeidsopphold på BEK. Prosjektet undersøker økologier som inkluderer menneskelige

Read More