ROBIN EVERETT

1989. Dundee (UK)

Robin Everett (f.1989) er utdannet med MA fra kunstakademiet i Bergen i 2018. Han arbeider og bor i Bergen. Gjennom det tidskritiske videomediet og utprøvinger av de mer konkrete formatene til tekst og skulptur, leker Everett med en asynkron ontologi om tid som bryter med en enhetlig erfaringsrytme. Hans praksis behandler denne situasjonen som en kartografi med flere nivåer, prosesser og konseptualiseringer av overlappende tid, hvor en geologisk langsomhet på intrikat vis er blander seg med en mikro-temporaliteter som overgår våre sanseevner.

Engelsk:
Robin Everett (b.1989) graduated from the Bergen Academy of Art MA programme in 2018 and continues to live and work in Norway. Through the time-critical media of video and testing the more concrete perimeters of text and sculpture, Everett plays with an asynchronous ontology of time that does not proceed in one unified rhythm of experience. His practice addresses this situation as a cartography of multiple levels, processes, and conceptualisations of time overlapping, where a geologic slowness is intricately entangled with micro-temporalities beyond our sensory capacities.

www.robineverett.net
robin.everett89@gmail.com

© Copyright Robin Everett