Etableringstipend til Bergen Ateliergruppe

Fredag 9.september delte Bergen Kommune Seksjon for Kunst og Kultur ut stipend til kunstfeltet i Bergen. Bergen Ateliergruppe og medlemmene Lisa Him Jensen og Sarah Jost mottok etableringstipend av Kulturbyråd Harald Victor Hove ved utdelingen i Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum.

BAG gratulerer alle andre kunstnere som fikk stipend og kulturpriser!

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-kultur-kirke-og-idrett/2435/article-87852