Åpne atelier / Open studios

Den tredje helgen i september kan man bli bedre kjent med byens kunstnere under den årlige kunstfestivalen B-Open. Da åpner også vi på BAG våre atelier og du er velkommen til å se hva vi driver med og møte oss kunstnere.

I tillegg til å åpne atelierene har vi gjerne en felles utstilling der du kan se våre arbeider. Vi byr på kaffe og kaker, og synes det er veldig kjekt når folk setter seg ned og slår av en prat.

Åpne atelier under B-Open blir annonsert under nyheter her på hjemmesiden, på Facebook og Instagram. Noen år er det guidede turer, omvisninger eller transport til atelierne i regi av B-Open. Sjekk programmet på B-Opens hjemmesider.

Velkommen til oss på BAG neste september!

Du kan og kontakte oss hvis du vil besøke oss på et annet tidspunkt under året. Kontaktinfo finner du under Medlemmer eller Om oss.

On the third weekend in September, you can get to know the city’s artists better during the annual B-Open art festival where we will be opening our studios at BAG. You are welcome to come and meet us artists and see what we do.

In addition to opening the studios, we often will have a group exhibition where you can see our works collectively. We offer coffee and cakes, and are happy when people sit down and have a chat.

The open studios during B-Open are announced under the news section here on the website, on Facebook, and on Instagram. Some years there are guided tours and transport to the studios under the organisation of B-Open. Check the program on B-Open’s website.

Welcome to BAG next September!

You can also contact us if you want to visit us at another time. Contact information can be found under Members or About us.