Kunstauksjon

I anledning B-open og Kulturnatt arrangerte Bergen Ateliergruppe Kunstauksjon en fredagskveld i september 2012.

Hvorfor var det sånn at det ble solgt halvparten så lite kunst i Bergen som i Stavanger? Er det for få gallerier i byen? Var galleriene for dårlige på å selge samtidskunst og lokal kunst?

I en tid hvor det lave kunstsalget i Bergen var det store diskusjonstema i byens kunstmiljø, tok BAG saken i egne hender og inviterte til kunstauksjon for å auksjonere bort kunst fra våre egne atelier. 5% av salget ble tatt inn som kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond, BAG tok ingen kommisjon. Verdien på kunstverkene var fra 2500,- til 60.000,- og representerte en variert gruppe kunstnere. Interesserte kunne ta kontakt på forhånd for informasjon om utropspris på auksjon og verdi.

Auksjonarius for kvelden var Hallgeir Isdahl, daværende direktør SPV Markets i Sparebanken Vest og styremedlem i VISP, Produsentenhet for visuell kunst. Deltagende kunstnere var: Lisa Him Jensen, Lina Kristin Holme, Sarah Jost, Susanna Kajermo Törner, Arne Rygg, Imi Maufe, Ragnhild Ohma, Erik Friis Reitan, Linda Rogn, Vilde Salhus Røed, Stefan Törner og Anja Ulset.

Kvelden bød på en performance ved Arne Rygg. Her ble kunstverket, et broderi med teksten «Hva er alternativet?», utbudt til en ”omvendt” auksjon med “omvendt” budgiving. Det å gi bud innebar ikke at budgiver sa hvor mye han/hun ville betale for kunstverket, men hvor mye kunstneren skulle betale budgiver for at han/hun overtok arbeidet. Broderiet ble “solgt” for minus 4.100,-. 

Det ble servert forfriskninger og i etterkant av auksjonen var det muligheter for å møte tilstedeværende kunstnere og besøke deres atelier. BT skrev en artikkel om saken som du finner under Presse.