IMI MAUFE

1974. Norfolk (UK)

Imi Maufe har en mastergrad i multidisiplinær grafikk fra The University of the West of England, Bristol (2004) og bachelor i Landscape Design fra Manchester Metropolitan University (1999). Maufe jobber med grafikk, kunstnerbøker, tekst, installasjoner, interaksjoner og er opptatt av å dokumentere reiser og hverdags oppleveleser. Maufe har også erfaring med kuratoring, samarbeid og samlinger.

Imi Maufe has an MA in Multi-disciplinary Printmaking from University of the West of England, Bristol (2004) and a BA in Landscape Design from Manchester Metropolitan University (1999). Maufe works with printmaking, book arts, tekst, installations and interactions documenting travels and everyday experiences. Maufe also curates, collaborates and collects.

www.imimaufe.com
www.axisweb.org/artist/imimaufe
bluedogtours@hotmail.com

© Copyright Imi Maufe