ARNE RYGG

1964. Randaberg (NO)

Arne Rygg har diplom fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Avd. kunstakademiet og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen.  I sin praksis arbeider han stedspesifikt og med ulike medier. Ofte er humor og refleksjon sentralt. Tematisk danner internettprosjektet “Noting.No – Portal for Nothing” et utgangspunkt for hvordan han senere har jobbet. Nettstedet kobler billedkunst, politikk og filosofi, det utforsker det potensialet til endring som følger av vår menneskelige evne til å tolke og omfortolke.

Arne Rygg is educated at Bergen National Academy of the Arts and University of Bergen. He works site specific with various media. Humor and reflection are important in his projects. The internet project “Noting.No – Portal for Nothing” forms a point of departure for his other works. The website connects art, politics and philosophy, it explores the potential of change imposed by our human ability to interpret and reinterpreted.

www.arnerygg.no
arne.rygg@gmail.com

© Copyright Arne Rygg