Å aktualisera ein stad – krafta i det midlertidige

Finna stad er eit kunstnerisk rammeverk skapt av Tone Einelia og Petra Rahm. Gjennom deira prosjekt vil dei undersøkje kva som skjer i møta mellom kunst, stad og menneske. 7. desember inviterer dei i samarbeid med Hordaland kunstsenter til si fyrste temasamling om kunst og stad. Temasamlinga vil skje på Hordaland kunstsenter 7. desember kl. 18-20.

I den første samlinga vil dei ta utgangspunkt i to kunstprosjekt av Ingeborg Blom Andersskog som i 2016 blei invitert til å være ein del av stadutviklingsprosjektet Levande Lokale Lærdal, og se på korleis midlertidige kunstprosjekt kan ha eit potensial til å skapa felles undring og idear om oss sjølv, kvarandre og staden vår.

Gamle Lærdalsøyri er ein av Norges best bevarte trehusområde, lokalsamfunnet har ein sterk kjærleik og tilknyting til staden. Gamle historiske stader er vanskeleg å transformera. Ingen stiller seg likegyldig til og endringar kan mobilisera sterke kjensler. Korleis kan midlertidige kunstprosjekt løysa opp fastlåste tankemønster og mentale forestillingar om ein stad?

På Temasamlinga vil Ingeborg presentere sine prosjekt, og dette vil danne utgangspunktet for ein samtale om korleis vi kan aktualisert ein stad, og om krafta i det midlertidige.

Levende by!

Torsdag, 26.oktober deltok en liten delegasjon fra BAG på byutviklingskonferansen Levende by! på Kulturhuset i Bergen. Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom DOKKEN2050, Seksjon for

Read More

Small Publishers Fair, London

Imi Maufe will be at the Small Publishers Fair showing collaborative projects from Codex Polaris such as Bibliotek Nordica. Friday 27 and Saturday 28 October

Read More

Handboren og veggfast

Imi Maufe deltar i gruppeutstillingen Handboren og veggfast med Per Dybvig, Susanna Kajermo, Xueting Yang, Tord Torpe og Kristen Keegan. på Kulturhuset Kabuso, Hardanger åpning

Read More

Please, Control

Lisa Him-Jensens utstilling Please, Control vises på Kunstgarasjen 6. oktober – 5. november 2023. Til Please, Control har Him-Jensen arbeidet parallelt med et tidsbasert medium:

Read More

Imi Maufe is part of the Nordic Letterpress Network that is currently building up a database of Letterpress printers in the Nordic countries. The founding

Read More

LK 243 UnderSail at Mareel, Shetland

Part of Imi Maufe’s LK 243 UnderSail project is on show at Mareel, Shetland as part of this year’s Tall Ships Races event https://tickets.shetlandarts.org/sales/categories/visual-art–craft/imi-maufe—LK 243-undersail

Read More