TIM EKBERG

1987. Säter (SE)

Tim Ekberg fullførte en mastergrad i kunst ved Kunst- og desighøgskolen i Bergen i 2016, og har fra tidligere en bachelorgrad i kunst fra Kunstakademiet i Trondheim. Ekberg arbeider i en gråsone mellom abstrakt skulptur og maleri. Arbeidets utgangspunkt er ofte et spesifikt materiale og dets iboende egenskaper og estetiske muligheter.

Tim Ekberg completed a Mastrer degree in Fine Art at Bergen Academy of Art and Design in 2016 and he has a Bachelor degree in Fine Art from Trondheim Academy of Fine Art. Ekberg works in a grey area between abstract sculpture and painting. The work often has its starting point in a specific material with its inherent characteristics and aesthetic possibilities.

www.timekberg.com
timekberg87@gmail.com

© Copyright Tim Ekberg