Hilde Kjønniksen

1974. Arendal (NO)

Hilde Kjønniksen arbeider hovedsakelig med maleri og tegning med utgangspunkt i eget fotografisk materiale. Idyll, klisjeer, nostalgi og tomhet har tidligere vært gjennomgangstema i hennes malerier. Nå er hun derimot mer interessert i det bakenforliggende, det underliggende og det oversette. I overgangen mellom fotografi og maleri utforsker hun maleriets mange innfallsvinkler og muligheter, og er interessert i det potensiale maleriet er som fortolker av observasjon. Hilde Kjønniksen ble utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen Avd. Kunstakademiet i 2002. Samme år var hun en av initiativtakerne til kunstprosjektet Vestlandske Kunstmisjon som var et mobilt galleri med base i Bergen.

Hilde Kjønniksen works mainly with painting and drawing based on her own photographic material. Idyll, clichés, nostalgia and superficiality are previously topics explored in her work. Recently she finds herself more concerned with the underlying, subliminal and unnoticed. In the transition between photography and painting she explores the various angles of approach and possibilities of painting, and she is interested in the potential painting is as an interpreter of observation. Hilde Kjønniksen graduated from The National Academy of Fine Arts Bergen in 2002. The same year she was one of the initiators of the art project Vestlandske Kunstmisjon, a mobile gallery which was based in Bergen.

www.hildekjonniksen.com
hildekj.sen@gmail.com

© Copyright Hilde Kjønniksen