BAG ART CAMP

BAG Art Camp er Bergen Ateliergruppes gjestekunstnerprogram. Tidligere år har BAG Art Camp  blitt arrangert som en internasjonal kunstner workshop, selvstyrt artist-in-residency og som et reisende residency til NordNorge.
BAG Art Camp er initiert og organisert av Bergen Ateliergruppes medlemmer.

Besøk BAG Art Camps hjemmeside for mer informasjon.

BAG Art Camp is Bergen Ateliergruppe’s residency program. In previous years BAG Art Camp has been arranged as an international artist workshop, a self-directed residency and as a travellingresidency to the North of Norway.

BAG Art Camp is initiated and organized by members of Bergen Ateliergruppe.

Visit BAG Art Camps website for more information.