BAG Art Camp

BAG Art Camp er Bergen Ateliergruppes gjestekunstnerprogram. Tidligere år har BAG Art Camp  blitt arrangert som en internasjonal kunstner workshop, et selvstyrt artist-in-residency, en kulturutveksklings residency mellom Norge og Skottland og som et reisende residency til NordNorge.

BAG Art Camp er initiert og organisert av Bergen Ateliergruppes medlemmer. 

BAG Art Camp is Bergen Ateliergruppe’s residency program. In previous years BAG Art Camp has been arranged as an international artist workshop, a self-directed residency, a cultural exchange residency between Norway and Scotland and as a travellingresidency to the North of Norway.

BAG Art Camp is initiated and organized by members of Bergen Ateliergruppe. 

Read more about previous BAG Art Camp:

BAG Art Camp 2021

BAG Art Camp 2019

BAG Art Camp 2018

BAG Art Camp 2017

BAG Art Camp 2015

BAG Art Camp 2014

BAG Art Camp 2012