PROJECT ROOM to RENT

FOR UTLIEIE
Bergen Ateliergruppe leier ut prosjetrom/visningsrom for tidsbestemte perioder. Rommet er en white cube på 30m2 med en takhøyde på 3,5m. Alle veggene er montert på stendere og har sponplater med 13mm gips utenpå. Gulvet er gråmalt betong. Det er dobbeltdør inn til prosjektrommet og dørkarmen er på 140x210cm. Det er vareheis i bygget og lett å komme til med stor bil.

Leiepris for prosjektrom er 1000 kr/uke som inkluderer strøm og trådløst internett. For bruk av treverksted må man ha obligatorisk opplæring, pris 300kr.  Verksted kan leies separat for 1000kr/ uke. For mer informasjon, ta kontakt på bergenateliergruppe@gmail.com

FOR RENT
Bergen Ateliergruppe rents out our project room on a temporary basis. The room is a 30m2 windowless white cube with a ceiling height of 3.5m. All the walls have been lined with chipboard and 13mm plasterboard on the outside. The concrete floor is painted grey, and it is double doors into the room measure 210 x 140cm. Access via a person lift, car ramp or vehicles up to transit van sized can use the car lift to the fifth floor.

Rental for the project room is 1000 kr/week, including electricity and wireless internet. To use BAGs wood workshop an introduction course is mandatory, price 300/kr. The workshop can be rented separately for 1000kr/ week. For more information, please contact bergenateliergruppe@gmail.com

Nye stemmer


Med:
Joakim Slinning Lange, Laura Winther SchølerSidsel Anna Åhman WeldenMads Skram LerøBirk Eirik FjeldOlav Fangel JamtveitLisa Him-JensenVilde VikseGiulia AvellaMaja Elfrida ReselandEivind Aalen ØiEven Hesby, Tormod HauglandErlend O. Nødtvedt og UKON (SE).

Forsvar kunstnerisk ytringsfrihet

Bergen Ateliergruppe stiller seg bak aksjonen Forsvar kunstnerisk ytringsfrihet // Solidaritet med kunstnerne.

Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge.
All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere er dette et alvorlig forsøk på å begrense den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

Landets politikere, og særlig statsministeren, har spesielt ansvar for ikke å uttale seg på en måte som rammer enkeltkunstnere og deres virke. Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.

Vi oppfordrer derfor alle til å slutte seg til dette oppropet og delta på politisk markering på Torgalmenningen førstkommende lørdag 23.mars klokka 11.

Flere organisasjoner stiller seg bak oppropet, blant annet:

BEK- Bergen senter for elektronisk kunst
Kunstskolen i Bergen
Carte Blanche
Foreningen Trykkeriet
Bergen Dansesenter
KRAFT
Lydgalleriet
Entrée
Kunsthall 3.14
Fagforbundet teater og scene
BAS-Bergen Arkitekthøgskole
BKFH – Bildende Kunstneres forening Hordaland
NKVN – Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge
Tag Team Studio
VISP – Produsentenheten for visuell kunst
BIT Teatergarasjen
USF – Kultur- og Scenehuset
Hordaland Kunstsenter
BRAK
Den Nationale Scene
Hordaland Teater
Proscen
Litteraturhuset i Bergen
Kunstnerisk Studentutvalg(KSU) ved KMD
Festspillene i Bergen
Bergen Ateliergruppe
Bergen Kunsthall
Bergen Kjøtt
FETT
Vestnorsk Filmsenter
Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester
Creo HSF
KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Palmera
Performance Art Bergen

Flere ventes å stille seg bak denne markeringen, og da vil denne listen oppdateres. Spørsmål kan rettes til initiativtakerne Arne Bakke og Anne Marthe Dyvi.

LØRDAG 23.mars 2019
PROGRAM:
11.00 Oppmøte. Mulighet for å få paroler (utskrift på A3 bla a ‘Fri kunst’ mm)
11.15 : Velkommen/Appell ved Arne Bakke og Anne Marthe Dyvi (kunstnere)
11.30 Appeller ved Lisa Nøtteseter fra Bergen Dansesenter og representant for BIT Teaterggarasjen.
11.45 Ordet er fritt. Om ønskelig kan folk ytre seg i megafonen.
12.00-12.15 Slutt

Torgallmenningen, Bergen

Skottegaten

Hilde Kjønniksen, som har vært gjest ved Bergen Ateliergruppe siden oktober 2018, viser arbeid hun har utviklet i perioden på Dokken, fra 9. – 31. mars 2019 ved Vedholmen Galleri.

Velkommen til åpning 9. mars kl 13.00

Galleri Vedholmen, Røtingavegen 23, 5216 Lepsøy

Åpningstale ved Tonje Li
Musikk ved Finding Neo

Åpningstider: Torsdager 16-20. Fredag – Søndag 12-16

se full invitasjon her
www.vedholmen-galleri.net

TRUTH IS FLEXIBLE

Malin Lennström-Örtwall stiller ut ved Akershus Kunstsenter

Velkommen til åpning lørdag 23. februar kl. 15–20. Utstillingen åpnes av Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord. Utstillingen finner sted inne på kunstsenteret, samt ute i Lillestrøm by.

KUNSTNERE:
HC Gilje, Fredrik Raddum, Line Solberg Dolmen, Liv Kristin Holmberg, Lars-Andreas Tovey Kristiansen, Malin Lennström-Örtwall, Shwan Dler Qaradaki, Lida Abdul, Shimon Attie.

Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men det peker ogsa? mot en type definisjon eller objektivitet mange kan enes om. Det store spørsma?let er hvem som definerer sannheten og hvem som skriver den ned?

Med en utstilling som finner sted både innendørs og ute i byen, ønsker Akershus Kunstsenter å engasjere til refleksjon omkring en aktuell tendens i samtiden: fake news, historieskriving og parallelle sannheter, og konsekvenser av alt dette. Noen arbeider griper direkte inn i tematikken, mens andre kretser mer vagt og åpent rundt problemstillingen. Noen kunstverk er poetiske, andre formale, og noen griper mer direkte inn i spesifikke hendelser vi kjenner igjen fra media.

Åpningstider: onsdag–søndag kl. 12.00–17.00
Besøksadresse: Storgata 4, 2000 Lillestrøm

For mer info se her.

Norske bøker – A Travelling Collection

Imi Maufe, for Codex Polaris organiserer Norske bøker – A Travelling Collection som reiser til Bologna, Italia og stilles ut som en del av Fruit Exhibitions bokkunst messen.

Utstillingen vises arbeid av BAG medlemer Sarah Jost og Imi Maufe på:
Un Altro Studio, via Capo di Lucca 12 a
Bologna, Italia

Thursday, 31st January – Sunday, 03rd February  2019
Opening night: Thursday, 31th January, h.19:00
Breakfast on the patio: Sunday, 03rd February, h.Domenica 3/02, h.11:00
Opening Times: Fri 1 – 18:00-22:00
Sat 2 + Sun 3 – 11:00-13:00 / 16:00-20:00

www.fruitexhibition.com

CODEX 2019 book fair and symposium

Imi Maufe som en del av Codex Polaris, har organiserte den internasjonale fokus på årets bokkunst messen CODEX. 25 kunstnere fra de Nordiske land reiser til USA for å presentere bokkunst arbeid av over 120 kunstnere.

Imi Maufe, Sarah Jost, Petra Rahm, Lisa Him-Jensen og Susanna Kajarmo-Törner deltar i Bibliotek Nordica – et samarbeidsprosjekt som skal lanseres på Codex.

Craneway Pavillion
Richmond
San Francisco Bay Area
California, USA

3. – 6. feb 2019

www.codexfoundation.org

www.codexpolaris.com/codex-nordica

POSTED / UNPOSTED ++

Imi Maufe og Lina Nordenström har kuratert utstilling POSTED /UNPOSTED ++ på
San Francisco Center for the Book, men arbeid fra 25 Nordiske kunstnere som jobber med letterpress.
Utstillingen inkludere Codex Polaris prosjekt Posted / Unposted og en samling av bøker fra ni av kunstnere som er inkluderte i prosjektet.

375 Rhode Island St,
San Francisco
CA 94103

åpning 2. feb kl. 18. -20.
Gallery Walk Thru – 7. feb 17.30-19.30

www.sfcb.org

Hvoslef/Kajermo Törner/Kvendseth/Jost

Kunstguide markerer presentasjonen av noen av kunstnerne til Kunstguide.no i sine lokaler, CM7, med en uformell åpning fredag 1. februar kl 19.00.

BAG medlemmene Sarah Jost og Susanna Kajermo Törner deltar. I tillegg vises verk av Gabriel Johan Kvendseth og Line Hvoslef. Kunstverkene blir hengende til 31. mars.
Adresse: Christian Michelsensgate 7 i Bergen

http://www.kunstguide.no/