Dokken i Fremtiden

Bergen Ateliergruppe har siden 2009 holdt til i det mest sentrale bygget, Havnelageret, på Dokken containerhavn i Bergen. Området tillater svært begrenset tilgang for offentligheten, da det er innrammet av et terrorgjerde. Besøkende må legge frem legitimasjon ved vakten ved inngangen. Området innenfor gjerdene er per i dag lite kjent for folk flest.

Havneområder i bysentre blir i dag sett på som potensielle byutviklingsprosjekter for bolig, næring og rekreasjon. Ulike visjoner legges frem og knives om av ulike aktører. Slitte bygg som ofte huser kunst- og kulturaktører skal transformeres. Samtidig er nettopp disse aktørene ofte etterspurt i slike prosesser. Hvor blir det plass til oss, og andre med lav inntekt? Hvilke former for arbeid, produksjon og aktivitet skal få plass?

Vi holder til i 5.etasje i Havnelageret med 15 kunstnere. Vi er selvstyrt, deler utstyr og fasiliteter, og fremhever stadig den skjøre balansen mellom arbeidsro for individuell praksis og et diskursivt og samarbeidende kollektiv. 

Dokken har alltid vært i forandring. Området ble utvidet ved utfylling av sjøen i flere trinn over lang tid, og grunnen eies av Bergen Kommune. I 2018 ble det satt i gang en transformasjonsprosess som går ut på å flytte containerhavnen ut av sentrum og utnytte frigjort areale for å skape en ny bydel. Man kan lese mer om kommunens planer for arbeidet på deres hjemmesider.

For å diskutere i dybden og utforske fortid og nåværende forhold gjennom kunstneriske strategier og for å stake ut veier mot fremtiden som også handler om oss, gjennomførte vi en serie av seks interne seminarer. En utstilling under B-open, en helg i september 2022, avsluttet utforskningen – eller seminarrekken – så langt.

Les mer om seminarrekken her.

Les mer om utstillingen her.

Prosjektet er støttet av KORO (lokalsamfunnsordningen)