Jannecke Heien

1962. Bergen (NO)

Jannecke Heien er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, med grunnutdanning fra grafisk avdeling (BA),
kunstfaglig hovedfag i typografibasert grafisk design (MA), og ett-årig studieplass ved avd. kunstakademiet (1999-2000). Arbeidet har ledet til interesse for forestillingsevne, hvordan vi opplever paradigmeskifter, møtepunkter mellom det meningsfulle og det absurde, og hvordan kollektive, fysisk-visuelle arbeidsprosesser kan virke inn på evnen vår til å tenke fremover. Hun arbeider med installasjon, video, lyd, grafiske medier, maleri og tegning.

Jannecke Heien is educated at KhiB/Bergen Academy of Art and Design, with a BA from the Dept. of printmaking, MA in graphic design, and postgraduate fine art studies at the Dept. of fine art (1999-2000). She did a SiM Reykjavik residency in 2018. Heien works within two- and three-dimensional media and social practice, and is interested in the intersection between the meaningful and the absurd, paradigm shifts, working life, and the impact of collective, physical visual work processes on our ability to think and imagine the future.

http://janneckeheien.no
/https://longtermgame.no/
janneckeheien(@)gmail.com