Emma Fuchs Sjövall gjester BAG

Emma studerte på Bergen kunstakademi 2015-2020 og utviklet i den perioden en praksis med fokus på performance. Som en reaksjon på et samfunn preget av individualisme og rasjonalisme skapte hun situasjoner som utforsket ulike måter å være sammen på. Gjennom lytting og sanseopplevelser har stemme og kropp ofte fungert som verktøy for å eksperimentere med hva fellesskap kan være. På BAG skal Emma jobbe med installasjon, hvor lyd, tekst, video, skulpturelle elementer og performance kan integreres. Arbeidet hennes undersøker hvordan vi mennesker formes av og forholder oss til ulike sosiopolitiske kontekster. Hun stiller spørsmål ved kunnskapshierarkier og menneskelige samhandlinger. For tiden undersøker hun hvordan hun kan skrive om utenforskap og separasjon i en levende, sammenvevd verden.

Vi ønsker Emma velkommen som fremleietaker våren og sommeren 2024!

Levende by!

Torsdag, 26.oktober deltok en liten delegasjon fra BAG på byutviklingskonferansen Levende by! på Kulturhuset i Bergen. Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom DOKKEN2050, Seksjon for

Read More

Small Publishers Fair, London

Imi Maufe will be at the Small Publishers Fair showing collaborative projects from Codex Polaris such as Bibliotek Nordica. Friday 27 and Saturday 28 October

Read More

Handboren og veggfast

Imi Maufe deltar i gruppeutstillingen Handboren og veggfast med Per Dybvig, Susanna Kajermo, Xueting Yang, Tord Torpe og Kristen Keegan. på Kulturhuset Kabuso, Hardanger åpning

Read More

Please, Control

Lisa Him-Jensens utstilling Please, Control vises på Kunstgarasjen 6. oktober – 5. november 2023. Til Please, Control har Him-Jensen arbeidet parallelt med et tidsbasert medium:

Read More

Imi Maufe is part of the Nordic Letterpress Network that is currently building up a database of Letterpress printers in the Nordic countries. The founding

Read More

LK 243 UnderSail at Mareel, Shetland

Part of Imi Maufe’s LK 243 UnderSail project is on show at Mareel, Shetland as part of this year’s Tall Ships Races event https://tickets.shetlandarts.org/sales/categories/visual-art–craft/imi-maufe—LK 243-undersail

Read More