Dokken Diskuterer: Bergen Assembly og kunstmiljøet i Bergen

Nå kan du og lese noen av innleggene fra panelet. Tekstene finner du under DOKKEN DISKUTERER i menyen til venstre.

Fikk du ikke med deg debatten på Landmark 7.november kan du høre lydopptak her

I panelet satt Dag Solhjell, Evelyn Holm, Vilde Salhus Røed, Rasmus Hungnes, Nina Malterud, Lars Ove Toft og moderator var Sissel Lillebostad. Introduksjon ved Malin Lennström-Örtwall og Erik Friis Reitan fra Bergen Ateliergruppe.

Arrangementet var et samarbeid mellom Bergen Ateliergruppe og VISP, og støttet av Bergen kommune.

#kunstneraksjonen Hordaland

Tirsdag 19.november 2013 kl. 11:00 – 14:00

#kunstneraksjonen retter søkelyset  mot foreslåtte kutt i kulturbudsjettet som berører og får konsekvenser for kunstnerne. Det blir en landsomfattende markering med mål om å styrke kunstens vilkår i vår nye politiske virkelighet.

I Bergen starter #kunstneraksjonen på Torgalmenningen, på møteplassen Den Blå Steinen; et kunstverk av Asbjørn Andresen.

#kunstneraksjonen starter med å dekke til Den Blå Steinen, og fortsetter markeringen med en vandring rundt i byen for å dekke til kunst i det offentlige rom.

Markeringen dokumenteres og legges ut på sosiale medier med hashtag #kunstneraksjonen

BKFH oppfordrer også alle i Hordaland til å gjøre markeringer i sitt nærmiljø!

BAKGRUNN for #kunstneraksjonen

Regjeringen sier de vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra.

Kunstnerne bygger nedenfra, men i regjeringens budsjettforslag kuttes det i våre bevilgninger! Vi fikk stoppet kuttet av 15 millioner kroner til de langvarige arbeidsstipendene som skulle overta etter ordningen for Garantert minsteinntekt (GI).  Det var ikke friske penger de forsøkte å kutte, men bevilgninger med røtter tilbake til 70 tallet. Vi ser på dette kuttforsøket som et tydelig signal fra regjeringen om hvilken manglende forståelse de har for kunstnerne. Det er vi som er premissleverandør for et helt fagfelt!

Billedkunstnere arbeider gjennomsnittlig 1350 timer pr år med sin kunstproduksjon og av dette har vi en gjennomsnittelig inntekt på 86.400 kr. Bare 6% av kunstnerne har pensjonsordning (Telemarksforsknings rapport fra 2008 om levevilkår for kunstnere).

Foreslåtte kutt i andre kunstbevilgninger (Utenriksdepartementet, post 70, Norsk Kulturfond, post 55 og 56, og kuttet på 14,5 mill. i post 74 til Norsk Kulturråd spesielt), rammer kunstnere og det frie kunstfeltet direkte. Kuttene reduserer mulighetene og forringer vilkårene til kunstnere for å produsere kunst. Norsk Kulturråd sikrer nettopp mangfold og kvalitet, og med færre midler blir det vanskeligere å finansiere kunstprosjekter for samfunnet. Kuttene til Utenriksdepartementet rammer også OCA – Office for Contemporary Art Norway’s handlingsrom for å jobbe med internasjonalisering av norske kunstnere. Det gir kunstnere færre muligheter til internasjonal profesjonalisering, og til å være gode ambassadører for Norge på det internasjonale kunstfeltet og i verden for øvrig.

Kulturminister Torhild Widwey har lovet en retning i kulturpolitikken som skal bygge på frihet, mangfold og kvalitet. Ingen av de foreslåtte kuttene gir kunstnere mer frihet, og begrepene om mangfold og kvalitet står igjen som tomme.

Hvis regjeringen mener alvor med sitt overordnede mål om høyere kvalitet,  må de ta et større ansvar for kunstnerpolitikken i alle ledd!

For mer informasjon se også #kunstneraksjonen Hordaland på Facebook: https://www.facebook.com/events/403880683073202/

 www.bkfh.no

http://www.billedkunst.no/nbk/

Dokken Diskuterer: Bergen Assembly og kunstmiljøet i Bergen

Fikk du ikke med deg debatten på Landmark 7.november kan du høre lydopptak her

I panelet satt Dag Solhjell, Evelyn Holm, Vilde Salhus Røed, Rasmus Hungnes, Nina Malterud, Lars Ove Toft og moderator var Sissel Lillebostad. Introduksjon ved Malin Lennström-Örtwall og Erik Friis Reitan fra Bergen Ateliergruppe.

Arrangementet var et samarbeid mellom Bergen Ateliergruppe og VISP.