Susanne Quist ny gjest

For tiden skjer det mye nytt hos oss, og akkurat rett i tide for å møte våre gjester fra Sheffield har enda en ny gjestekunstner flyttet inn i vårt felleskap for ett år:

Susanne Quist (f.1984) avsluttet våren 2018 sin mastergrad ved Fakultet for kunst, musikk, UiB, og har tidligere studert kunst også ved Kunstakademiet i Trondheim og Nordland kunst- og filmskole. Hun arbeider hovedsaklig med mediene tegning og fotografi. I arbeidene hennes destabiliseres kjente omgivelser eller vi møter uavklarte situasjoner.

Susanne Quist (b.1984) graduated with a Master in fine art from the Faculty of Fine art, music and design, Uib in 2018. Previously she has studied art at the Art academy in Trondheim and Nordland art- and film school. She works mainly with drawing and photography. Often her works depict situations where something has been tweaked or twisted, or the everyday experience of one’s immediate environment is destabilized.

mer av Susanne’s arbeid finnes her

Ovenstående bilde viser  Rewilding Our Hearts, blyant på papir, fra 2017.