og at vi sammen bar

Ni kunstnere fra Bergen Ateliergruppe (BAG) har reist til Melbu for en ukes workshop i forkant av Sommer-Melbu. Under denne
intensive uken har de arbeidet fram nye arbeider og prosjekter som blir vist i festivalutstillingen i Felleslageret på Melbu. Fokuset har vært å utvikle stedsspesifikke arbeider og intervensjoner som forholder seg aktivt til så vel historiske, sosiale, fysiske og
kulturelle aspekter ved koblingene mellom Bergen og Melbu. Kunstnerne har forskjellige innfallsvinkler til metoder og praksis, og arbeider i media som tegning, installasjoner, fotografi, video, skulptur, maleri og performance.

Deltagende kunstnere er Ragnhild Ohma, Marianne Morild, Sarah Jost, Malin Lennström-Örtwall,
Imi Maufe, Arne Rygg, Marit Tunestveit Dyre,  Sabine Popp og Anja Ulset.

Utstillingsåpning 4 juli kl.16.30
Utstilling: 4.juli-8.juli åpent kl. 12.00-17.00
Felleslageret, P.A. Kvaalsgate, Melbu

www.bagartcamp.no
www.sommermelbu.no
www.nordland-akademi.no