BAG Art Camp 2015

Ni kunstnerer fra Bergen Ateliergruppe reiser til Melbu for en ukes
workshop i forkant av Sommer-Melbu Festivalen. Under denne intensive
uken vil de arbeide frem nye arbeider og prosjekter som vil bli vist
frem på festivalutstillingen i Felleslageret i Melbu.

Deltakende kunstnere for BAG Art Camp 2015 er Ragnhild Ohma, Marit Tunestveit Dyre,
Sabine Popp, Malin Lennström-Örtwall, Imi Maufe, Arne Rygg, Sarah Jost,
Marianne Morild og Anja Ulset.

BAG Art Camp 2015 er arrangert i samarbeid med Nordland Akademi for Kunst og Videnskap og støttet av Norske kulturråd.

Workshop: 26.juni-4.juli

Utstilling: 4.juli-8.juli

Bag Art Camp

Festivalen Sommer-Melbu