Kompost, kunst og gjødsel

På onsdag forrige uke tok vi opp igjen rekken med sammenkomster om Dokken i Fremtiden.
Hvordan hadde det vært, hvis hele Bergen ville gjort om sitt matavfall til jord for asfalt- og betongflatene på Dokken, slik at visjoner kunne settes ut i livet? Hva er modeller for å tenke det sirkulære og stoffstiftesystemer i en overskuelige skala?
Plantekassene ved inngangsdøren til Havnelageret danner det fysiske utgangspunktet.
De er blitt fylt med kompostjord fra kompostmaskinen på kaien ved Småpudden, og venter på planting til våren.

Vi inviterte Rebekka Louise Knotten og Benedicte Brun fra Kompostringen og kunstner Frøydis Lindén for å fortelle om ulike tilnærminger til kompost i urbane miljøer og hvite kuber. Vi snakket om eksperimentering med kompost, oppvarming og infrastrukturen til en kunstnerresidens langt nord, og en undersøkelse av handlinger for å ta vare på planter på en veldig personlig måte.

info om 1.diskusjon, 2.diskusjon og 3.diskusjon

Seminarrekken er et pilotprosjekt og støttet av KORO under lokalsamfunnsordningen.