VERBALSTRATEGI 2021


VERBALSTRATEGI 2021: BAG for Bergen og alle i verden!
Modifisering av flyt, og kompleksiteten i en mangfoldig oppgavetilstand

Tid: Onsdag 21. april kl. 13.00
Sted: Utenfor Hurtigrutens terminal

Med utgangspunkt i Bergen Kommunes arealstrategi for Dokkenområdet, la BAG den 21. juni ut på en vandring i området rundt Dokken, som ble avsluttet med en tekstworkshop der kunstnerisk materiale ble utvunnet fra nevnte arealstrategi, og arealstrategiens store poetiske potensial ble realisert.

Bergen Ateliergruppe vil gjennomføre en serie på seks interne seminarer til utvikling av et prosjekt i det offentlige rom som adresserer transformasjon av containerhavnen i Bergen til en ny bydel i Bergen sentrum. Spørsmål om fortid og framtid er fløkt sammen med kunstnerens og atelierfelleskapets rolle og ønsker, og gjennom kollektivets plassering i et av hovedbyggene i området.

Seminarrekken er et pilotprosjekt og støttet av KORO under lokalsamfunnsordningen.