Maufe og Lorenzen stiller ut i Borgården USF

Imi Maufe og Anna Christina Lorenzen stiller ut i Borgården USF

Borgården USF 29.03.-15.04.2010

I perioden 15. mars til 20. mai vil BAGs medlemmer vise frem prosjekter i Borggården USF. Først ut var Kjersti van Hoegee med foto fra serien ”Sleepwalkers”. Neste kunstnerpar er Anna Christina Lorenzen og Imi Maufe med en installasjon spesiallaget til monterne i Borggården.

Anna Christina Lorenzen og Imi Maufe deler en bakgrunn i, og fascinasjon for, grafiske utrykk. På ulike måter og med ulikt innhold arbeider de to kunstnerne formalt sett med visuelle fremstillinger av isolerte objekter. Selv om arbeidene på ett plan beskjeftiger seg med svært ulike motiver og konsepter, vises fellesnevnerne og møtepunktene muligens andre steder enn i det som er synlig ved første øyekast, det umiddelbart figurative innholdet. Der Anna Christina Lorenzen konsentrerer seg om menneskekroppens visuelle representasjonsskjema knyttet til en eurosentrisk kulturhistorie som legger fundamentet for hvordan vi ser verden som helhet og oss selv som individ, består motivene i Imi Maufes arbeider aldri av mennesker men alltid objekter som kan knyttes til menneskelig aktivitet, ofte like spesifikk i sine estetiske tids- og kulturreferanser.

For utstillingen i montrene/Borggården på USF samarbeider kunstnerne om en presentasjonsform i rom og over tid der de enkelte arbeidene settes inn sammenheng med den andres arbeider, i en dynamikk som likner den mellom det enkelte bildet, det isolerte objektet, og serien, helheten.