Screaming from the Mountain

Landscapes and Viewpoints

Velkommen til åpning på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand 25.juni kl 14!

Vilde Salhus Røed deltar på utstillingen Screaming from the Mountain: Landscapes and Viewpoints 25.juni – 25.september 2011.

Screaming from the Mountain: Landscapes and Viewpoints er en storskala utstilling som tar sikte på å utforske den nord-europeiske landskapstradisjonen. Utstillingen, som tar hele museet i bruk, har sitt utgangspunkt i en romantisk maleritradisjon, men fokuserer først og fremst på hvordan denne kan speiles og rekontekstualiseres gjennom samtidig kunstpraksis. Utsiktspunktet viser seg å være vel så viktig som utsikten: hvor du står med hensyn til geografi , historie, kjønn, makt – eller om du ser på genren i seg selv, med alle dens konvensjoner som kan følges eller brytes.

Sørlandets Kunstmuseum / Vilde Salhus Røed

(Bilde: © Susanna Majuri 2006, High Tide)