Translating Travels

Imi Maufe åpner utstillingen Translating Travels på Edinburgh Printmakers, Skottland fredag 6. april kl. 19.30. Utstillingen står til søndag 21. juli 2018.

www.edinburghprintmakers.co.uk