Luftkollektivet i Porsgrunn

LUFTKOLLEKTIVET ble etablert i 2011 og består av ni nyetablerte kunstnere som bor og jobber på forskjellige plasser i Skandinavia og Tyskland. Hvert år møtes de i en uke for å produsere stedsspesifikke verker samt utbytte idéer og erfaringer.

LUFTKOLLEKTIVET undersøker hva som oppstår når kunstnere som arbeider med ulike metode, tematikk og uttrykk, møtes og jobber intensivt over flere dager under samme tak i en felles prosess. Tilfeldighetene som oppstår underveis er en viktig del av prosessen.

I fjor stilte LUFTKOLLEKTIVET ut på Mølla på Grim i Kristiansand, i år inntar de et av Porsgrunn sentrums tomme butikk lokaler. Fra 27. okt – 3. nov. vil publikum få mulighet til å følge den kunstneriske prosessen i Storgaten 107. Uken avsluttes med en finissage under Porsgrunn Kulturnatt. Publikum kan da se resultatet av ukens arbeid og det vil finne sted en konsert med Red Room.

LUFTKOLLEKTIVETs deltakere i Porsgrunn er: Line Anda Dalmar, Jessica Blom, Jenny Jansson, Sarah Jost, Regine Osbak, Siri Sandersen og Karen Pettersen.

Luftkollektivet i Porsgrunn er støttet av Porsgrunn kommune og Schankebygg.