hva vi lagde ved sjøen – boklansering

Fragment arrangerer boklansering og samtale på Landmark, på torsdag, 28.oktober, kl.19.
Boken er satt sammen av intervjuer og samtaler, der såvel Arne Rygg og Sabine Popp har bidradd.
19:30 Velkomst og samtale med Morten Hammerborg (historiker), Sabine Popp, og Laura Ve (leder for programm for Dokken)

Havnebyene forsvinner. Det er lenge siden rep og tønner ble laget i byene.  Det er også lenge siden havnearbeiderne hadde råd til å bo der. I en serie med samtaler rundt en mobil saltkoker ser arkitekturkontoret Fragment nærmere på forvandlingen av byene og kunnskapen om fortiden og fremtiden.