Hospitalfield Inderdisciplinary Residency

Imi Maufe er på Hospitalfield Inderdisciplinary Residency i Arbroath, Skottland for to uker (7. -20. nov 2016). 10 kunstnere jobber med egne arbeid i en herregård.

www.hospitalfield.org.uk