Dokken Diskuterer: Bergensbiennalen

Kjære kunstnerkolleger i Bergen!

Vi inviterer til workshop på Dokken (Havnelageret på Dokkeskjærskaien) 3.-4.desember 2009 for å diskutere mulighetene for en fremtidig biennale i Bergen, biennalen som konsept, mulige fremtidige scenarier i kunstnerbyen Bergen, og vår rolle som kunstnere i dette.

PROGRAM

Torsdag 3.desember 17.00-21.00
17.00 Oppmøte ved port inn til Dokkeskjærskaien
17.30 Kunstbyen Bergen: Kartlegging og scenarioer
19.00 Brainstorming / Diskusjon

Fredag 4.desember 10.00-18.00
10.00 Oppmøte ved port
10.30 Oppvarming / Intro
11.00 Arbeid i grupper
13.00 Felles lunsj
14.00 Fortsatt arbeid i grupper
16.30 Presentasjon av arbeid
17.45 Oppsummering

Héctor Piña Barrios vil introdusere Kunstbyen Bergen: Kartlegging og scenarier som utgangspunkt for videre arbeid i mindre grupper. Vi vil at workshopen skal ha et konkret utfall – det skal bli noe utav den som kan overleveres til Bergen Kommune.

Send påmelding til dokkendiskuterer@gmail.com senest søndag den 29.november. Fordi vi holder til bak terrorgjerdene på kontainerhavnen, må alle som ønsker å delta melde seg på slik at vi kan lage en liste over besøkende til Havnevesenet i forkant av workshopen.
Det vil være mulig å delta bare på torsdagen, men for at workshopen skal bli fruktbar, er det viktig at flest mulig deltar begge dagene.

Vi håper at mange har lyst og mulighet til å delta!
Videresend gjerne invitasjonen til folk du vet ville ha interesse av å delta og noe å bidra med!

Med vennlig hilsen
Bergen Ateliergruppe
v/ Vilde, Malin, Héctor, Linda og Kirsti.
Ved spørsmål ta kontakt med Vilde Salhus Røed: 92623992 eller Malin Lennström-Örtwall: 93805149