Sponsormidler fra BKK

Bergen Ateliergruppe har mottatt sponsormidler fra BKK

Vi vil takke BKK for støtte.