5 BAG medlemmer på BGO1, Bergen Kunstmuseum

Anna Christina Lorenzen, Vilde Salhus Røed, Malin Lennström-Örtwall, Ragnhild Ohma og Stefan Törner deltar på BGO1, Bergensk samtidskunst, Bergen Kunstmuseum. Åpning fredag 29. oktober kl 19 i Stenersen.

I det siste tiåret har den bergenske kunstscenen blomstret og tatt viktige norske posisjoner på flere felt. Kanskje er det mulig å snakke om en bergensbølge innen kunstfeltet?

Med utstillingen BGO1 ønsker Bergen Kunstmuseum å synliggjøre det kunstneriske mangfoldet i Bergen, samt hvordan en ny generasjon av kunstnere velger å kreve sin plass. Utstillingen gjør også sporadiske nedslag gjennom de siste vel førti år i bergenskunsten.

De deltagende kunstnerne er ikke nødvendigvis fra Bergen, det er tvert i mot stor variasjon i bakgrunn og nasjonalitet. Utvalget på totalt 91 verk av 58 kunstnere vil vise et utsnitt av en vital og sammensatt kunstscene som er i stadig utvikling.

Utstillingen er kuratert og produsert av Bergen Kunstmuseum. I tillegg til å nærme seg feltet fra sin posisjon har museet invitert tre gjestekuratorer, Anne Szefer Karlsen, Tommy Olsson og visningsrommet Entrée, som disponerer hver sin sal.

BGO1 vises i Stenersen i perioden 29.10.2010 – 30.01.2011

http://www.kunstmuseene.no/?side=kalender&art=682&enhet=kunstmuseum&sp=1

——
Introduksjon ved direktør Erlend G. Høyersten,
Kunstmuseene i Bergen

Tale ved Lubna Jaffery Fjell,
Statssekretær i Kulturdepartementet

Åpningstale ved Monica Mæland,
Byrådsleder i Bergen

Servering av forfriskninger.