Impro

BAG-medlem Anja Ulset deltar på 20 x 20 x 20, på Bergen Kjøtt torsdag 5. januar kl 20.

20 x 20 x 20 er ein konsert der ulike artistar/kunstnarar møtes for å improvisere sammen foran eit publikum. Gjerne i konstellasjonar og sammensetningar som er nye for kvarandre, der det einaste rammeverket å forhalde seg til er ein 20 minutters improvisasjon, fordelt på 3 ulike avdelingar.

Kveldens musikarar/kunstnarar:

1. avdeling: Hans Knut Sveen (cembalo), Mari Kvien Brunvoll (vokal/elektronikk), Henrik Koppen (performance), Eva Pfitzenmaier (vokal), Stephan Meidell (gitar) Øyvind Hegg-Lunde (trommer)

2. avdeling: Njål Paulsberg (synth/elektronikk), Fridtjof Wesseltoft (visuals), Anja Ulset (utstilling) Eva Pfitzenmaier (vokal) Stephan Meidell (gitar) og Øyvind Hegg-Lunde (trommer)

3. avdeling: Fellesimprovisasjon med alle frå 1. og 2. avdeling

cc: kr 100,-
konsertstart ca kl 20.00

Med støtte frå Bergen Kommune