KENT FONN SKÅRE

1983, Førde (NO)

Kent Fonn Skåre (f.1983, NO) er utdannet ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm. Han har en tverrfaglig bakgrunn og jobber hovedsakelig med skulptur i et utvidet felt. Kent Fonn Skåre har deltatt på en rekke gruppeutstillinger internasjonalt, samt Vestlandsutstillingen og Høstutstillingen nasjonalt. Hans seneste separatutstilling var i Archipelago hos Hordaland Kunstsenter i Bergen (2017) og han var gjestekunstner hos Nordisk Kunstnarsenter i Dale i 2015. Kent Fonn Skåre driver også forlaget Gruppepress.

Kent Fonn Skåre (b.1983, Norway) holds a degree from Bergen Academy of Art and Design and Konstfack in Stockholm. He has a multidisciplinary background and works primarily with sculpture in the expanded field. Kent Fonn Skåre has participated in group exhibitions internationally, and been part of Vestlandsutstillingen and Høstutstillingen nationally. Most recent solo presentation was in Archipelago at Hordaland Art Centre in Bergen (2017) and he was artist-in-residence at Nordic Artist Centre Dale in 2015. Kent Fonn Skåre also runs the publishing house Gruppepress.

www.kentskare.com
kent.skare@gmail.com