It´s Personal del 3

BAG medlem Marit Tunestveit Dyre deltar i disse dager på prosjektet: It´s Personal del 3. Forbundet med kunst er retten til ytringsfrihet avgjørende, for kunstnerne i vår gruppe er de nasjonale rammene knyttet til ytringsfrihet noe ulik. I vårt prosjekt så langt har vi hatt rike diskusjoner om sensur og selvsensur, menneskerettigheter og feminisme, miljørettet og eller sosialt engasjement, områder nært knyttet til den enkelte kunstners interesse.

It´s Personal er et performance kunstprosjekt som samler åtte kunstner fra Thailand og Norge for å samarbeide med og rundt temaer knyttet til det personlige og identitet med bruk av performance kunst som plattform.

DELTAGENDE KUNSTNERNE: Pavana Reid *, Pattree Chimnok, Terese Longva, Nopawan Sirivejkul, Rita Marhaug, Jittima Pholsawek, Sareena Sattapon og Marit Tunestveit Dyre.

Programmet for It`s Personal del 3:
6. September: Individuell performance på HardingArt i Utne
9. September: Individuell performance Vågsallmenningen/ Kunsthall 3.14, organisert i samarbeid med Kunsthall 3.14
12. September: HISTORY WILL BE KIND TO ME? Et seminar organisert av Franz Jacobi på KMD – Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen, i forbindelse med Bergen International Performance Festival
13. September: Thai og Talk, en kulturutvekslings aften organisert i samarbeid med Kunsthall 3.14
16. September: Gruppe performance under: HISTORY WILL BE KIND TO ME? Bergen International Performance Festival BIPF på Kunstgarasjen, organisert av Performance Art Bergen

* Pavana Reid initiert prosjektet i 2016 som et forsøk på å koble sin kulturarv i Thailand som en respons til spørsmålene hun ofte har blir stilt om sin identitet som en thailandsk kvinne borende i Europa. Reid ble født i Khonkaen, Thailand i 1963 og flyttet til Nord-Irland i 1988 i løpet av en pågående politisk krise i Nord-Irland.

Prosjektet er støttet av: Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Performance Art Bergen og Kunsthall 3.14.

For informasjon om de deltakende kunstnerne og de kommende arrangementene til It´s Personal del 3: https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/?fref=ts

/////////////////

BAG member Marit Tunestveit Dyre participates in these days on the project: It’s Personal part 3. Associated with art, the right to freedom of expression is essential, because the artists in our group are the national frameworks related to freedom of expression somewhat different. In our project so far we have had rich discussions about censorship and self-censorship, human rights and feminism, environmental and social involvement, areas closely linked to the individual artist’s interest.

It’s Personal is a performance art project that brings together eight artists from Thailand and Norway to collaborate with and around themes related to the personal and identity with the use of performance art as a platform.

THE PARTICIPATING ARTIST: Pavana Reid*, Pattree Chimnok, Terese Longva, Nopawan Sirivejkul, Rita Marhaug, Jittima Pholsawek, Sareena Sattapon and Marit Tunestveit Dyre.

The Program for It`s Personal Part 3:
6. September: Individual performance at HardingArt in Utne
9. September: Individual performance in Vågsallmenningen/ Kunsthall 3.14, organized in collaboration with Kunsthall 3.14
12. September: HISTORY WILL BE KIND TO ME? A seminar organized by Franz Jacobi at KMD – Faculty of Arts, Music and Design, University of Bergen, related to Bergen International Performance Festival
13. September: Thai and Talk, a culture exchange night organized in collaboration with / at Kunsthall 3,14 in Bergen.
16. September: Group performance under: HISTORY WILL BE KIND TO ME? as part of Bergen International Performance Festival BIPF  at Kunstgarasjen, organized by Performance Art Bergen

* Pavana Reid initiated the project in 2016 as an attempt to connect to her culture heritage in Thailand in respond to the questions she has often been asked about her identity as a Thai woman living in Europe. Reid was born in Khonkaen, Thailand in 1963 and moved to Northern Ireland in 1988 during the time of an on-going political trouble in Northern Ireland.

The project is supported by: Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Performance Art Bergen and Kunsthall 3.14.

For information about the participating artists and the upcoming events for It’s Personal part 3:
https://www.facebook.com/Its-Personal-1182341731826454/?fref=ts