Dokken i Fremtiden

Seminarrekke

Gjennom samtaler og praktiske øvelser har vi utforsket og kartlagt noe av det geografiske og mentale arealet på Dokken under historiske, sosiale, fysiske og politiske synspunkter. I hvilken grad spiller atelierfelleskapets beliggenhet inn på vår kunstneriske praksis? Hvordan kan det trekkes paralleller mellom vår egen praksis og dobbelheten i containerhavnens lokale og internasjonale plassering? Arbeidsmetoder og -teknikker varierer i stor grad – hvordan plasserer vi oss som kunstnere i en offentlig samtale? Eller vil vi mest av alt har arbeidsro og arbeidsrom?

Vi samarbeidet med Bergen Havn om en fotografisk utforskning og innsamling av fortellinger om en historisk utvikling av områdets arbeidsforhold, sosiale miljø og plassering i byen, som også inkluderte enkeltpersoner fra nabolaget. Vi prøvde å få et glimt av dagens infrastruktur for logistikk, som fyller butikkhyller med varer fra bl.a. Europa og Asia, eller tilfører byen nye biler, avløpssystemer eller bybaner og rulletrapper. Vi inviterte Autonomes Architektur Atelier fra Bremen til et digitalt foredrag om deres erfaring med urbane transformasjoner og kulturens rolle som drivkraft i disse og som fyllelement i urbane gap.

Seminarrekken er støttet av KORO under lokalsamfunnsordningen.

Her kan du lese mer om seminarene:

  1. Diskusjon: Hvor er vi NÅ?
  1. Diskusjon: Forgotten Space
  1. Diskusjon: VERBALSTRATEGI 2021
  1. Diskusjon: kompost, kunst og gjødsel
  1. Diskusjon: Fremtiden i farger!
  1. Diskusjon: rocking the boat (arbeidstittel)