Dokken i Fremtiden

Utstilling

I forbindelse med åpne atelier under B-Open september 2022 ble utstillingen Dokken i fremtiden? vist i prosjektrommet. Den ble en montasje av elementer hentet fra Bergen Havn, billedarkiver, kunstnernes egne arbeider, og innsamlet materiale fra våre undersøkelser i området, og dannet utgangspunkt for videre diskusjoner med besøkende – andre brukere av Havnelageret, naboer på Dokken og et allment publikum.

En guided tur i form av en Silent Walk guided folk inn i området, gjennom labyrintiske ganger på Havnelageret og forbi plakattekster som ledet tankene mot situasjonistenes metode for en intensjonsløs drift gjennom byens gater. Dagen før inviterte vi naboer til en øl i vareheisen for å høre om deres planer med veien videre.

De viste verkene i prosjektrommet forhold seg bland annet gjennom maleri og en to-kanals videomontage til et arbeidsmiljø hvor kroppene forsvinner mellom former av lakkerte overflater av stål, og der øyeblikk av samarbeid, maskinell koordinering og presis kommunikasjon kommer til syne. Kontaineren som Black Box, der formen fungerer etter innarbeidede systemer for vareflyt i et globalt marked, fikk sin plassering mellom animerte blyanttegninger der observatøren glemmer seg vekk i refleksjoner på vannoverflaten.

Vår tilnærming har vært å undersøke hva slags sted Dokken er i dag og hvordan det påvirker vårt arbeid. Slik ville vi se om det kan åpne seg opp nye perspektiver på hvilke verdier som finnes på stedet – og skape bevissthet om hva som videreføres i fremtiden.

Med bidrag av Marit Tunestveit Dyre, Petra Rahm, Hilde Kjønniksen, Lisa Him-Jensen, Ragnhild Ohma, Ena Johanna Rathgeb, Imi Maufe, Arne Rygg, Jannecke Knudsen Heien, Sarah Jost og Sabine Popp.

Vi ønsker å takke alle som er ansatt i ulike avdelinger i Bergen havn, som støttet oss i våre undersøkelser. Takk til dem i Greencarrier som tålte våre forstyrrelser i en travel hverdag.

Takk til KORO for finansiell støtte under Lokalsamfunnsordningen, B-Open og Norsk Kulturfond for tilskudd til arrangementet, og Hordaland kunstsenter for utlån av teknisk utstyr.