SPOR

Petra Rahm viser utstillingen SPOR på Galleri Salhus / Tekstilindustrimuseet i perioden 21. august -2. oktober.

I denne utstillingen kobler Petra Rahm håndarbeid og materialitet med minner, spor av tid som passert og levd liv. Det hverdagslige er en gjennomgående tematikk i Petras kunstnerskap, og hun er opptatt av de nære fortellingene som sier noe om det å være både et enkeltmenneske og en del av en større sammenheng.

Utstillingen rommer tekstile arbeider, collage og tekst, og går i dialog med stedet.

Utstillingen gjennomføres med støtte fra Bergen kommune.

Foto: Thor Brødreskift

Levende by!

Torsdag, 26.oktober deltok en liten delegasjon fra BAG på byutviklingskonferansen Levende by! på Kulturhuset i Bergen. Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom DOKKEN2050, Seksjon for

Read More

Small Publishers Fair, London

Imi Maufe will be at the Small Publishers Fair showing collaborative projects from Codex Polaris such as Bibliotek Nordica. Friday 27 and Saturday 28 October

Read More

Handboren og veggfast

Imi Maufe deltar i gruppeutstillingen Handboren og veggfast med Per Dybvig, Susanna Kajermo, Xueting Yang, Tord Torpe og Kristen Keegan. på Kulturhuset Kabuso, Hardanger åpning

Read More

Please, Control

Lisa Him-Jensens utstilling Please, Control vises på Kunstgarasjen 6. oktober – 5. november 2023. Til Please, Control har Him-Jensen arbeidet parallelt med et tidsbasert medium:

Read More

Imi Maufe is part of the Nordic Letterpress Network that is currently building up a database of Letterpress printers in the Nordic countries. The founding

Read More

LK 243 UnderSail at Mareel, Shetland

Part of Imi Maufe’s LK 243 UnderSail project is on show at Mareel, Shetland as part of this year’s Tall Ships Races event https://tickets.shetlandarts.org/sales/categories/visual-art–craft/imi-maufe—LK 243-undersail

Read More