APARTHEIDFRI SONE

Bergen Ateliergruppe har blitt en Apartheidfri Sone.

«Apartheidfrie soner» handler om å gjøre ditt nærmiljø til et område som uttrykker solidaritet med palestinerens rettigheter i møte med Israels okkupasjon og apartheidpolitikk. En «Apartheidfri sone» er et sted som er fri for israelske varer og tjenester helt til Israel retter seg etter folkeretten og slutter å okkupere, undertrykke og diskriminere palestinerne.

Internasjonal konvensjon om bekjempelse og avstraffelse av forbrytelsen av Apartheid, ble tilsluttet av FNs generalforsamling i 1973. Israel har etablert, opprettholder og utvider et apartheidsystem som undertrykker palestinerne, både innenfor og utenfor Israel. Dette gjør Israels behandling av palestinerne til en forbrytelse mot menneskeheten. Den 18. juli 2018 vedtok det israelske Knesset en ny lov som definerer landet som «en nasjonalstat for det jødiske folk», og at retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er eksklusiv for det jødiske folk. Nasjonalstatsloven fratar arabisk status som ett av to offisielle språk. Videre sier loven at «jødiske bosettinger er i nasjonens interesse». Ord som «demokrati» og «likhet» er ikke anført i ordlyden. Forekomsten av diskriminerende lover som kun rammer palestinere, er ikke noe nytt. Imidlertid er det verdt å merke seg at nasjonalstatsloven i praksis grunnlovsfester at Israel er en apartheidstat.

Tar man utgangspunkt i FNs definisjon, bryter Israel denne på flere punkter; blant annet ved å behandle palestinerne på følgende måte:
• Mangel på fri ferdsel ved bygging av murer og etablering av kontrollposter
• Kollektiv avstraffelse som blokaden av Gazastripen og fordrivelse fra egne hjem
• Bygging av ulovlige kolonier som hindrer utvikling, politisk deltakelse og selv-bestemmelse
• Vilkårlig fengsling av barn og voksne uten lov og dom
• Utenomrettslige henrettelser
• Separate veier for palestinere og israelere
• Lover som diskriminerer palestinere i Israel
• Å nekte palestinske flyktninger retur

BAG oppfordrer flere aktører i kunst og kulturfeltet til å bli en Apartheidfri Sone!

Man kan slutte seg til kampanjen og erklære seg som en «Apartheidfri sone» ved å:
– Avstå fra å handle med varer og tjenester fra selskaper og virksomheter som bidrar
til Israels brudd på palestinernes grunnleggende menneskerettigheter
– Avstå fra å samarbeide med israelske institusjoner som bidrar til brudd på
internasjonal lov
–  Offisielt støtte Apartheidfrie Soner-kampanjen

Les mer på palestinakomiteens sine hjemmesider og kontakt lokallaget i Palestinakomiteen for å bli en Apartheidfri Sone.

boklansering på PART Bodega

De siste årene har arkitekten Arild Eriksen, samfunnsviteren Harald Dyrkorn og kunstnerne Terese Longva, Sabine Popp og Hild Borchgrevink, arbeidet både med å etablere en

Read More

(w)ORD:EBBE+FLOW in Shetland

(w)ORD: EBBE+FLOW opens at the Shetland Museum 2pm Saturday 8th June 2024 Shetland Museum Lerwick Scotland Featuring 9 artists from the Bag Art Camp Norwegian

Read More

Andre rom

Petra Rahm er en av fire kunstnere som har jobbet med utstillingen Andre rom. Utstillingen vises på Kode Lysverket 1-9. juni

Read More

APARTHEIDFRI SONE

Bergen Ateliergruppe har blitt en Apartheidfri Sone. «Apartheidfrie soner» handler om å gjøre ditt nærmiljø til et område som uttrykker solidaritet med palestinerens rettigheter i

Read More

BAG ART CAMP 2024

We would like to introduce BAG Art Camp 2024 with Katarzyna Roman who will be working at Bergen Ateliergruppe studios for four months from May

Read More

Malmö Artists Book Fair

Nordic Letterpress Network (Imi Maufe (BAG) og venner) viser arbeid på GG Print Studio stand på Malmö Artists Book Fair, Sverige 24.- 26. mai, 2024

Read More

Seminar: Kunstbøker til folket

Randi Annie Strand og Imi Maufe (BAG) vil presentere Codex Polaris sitt project på Kulturdirektoratetsseminaret – Kunstbøker til folket Oplandia Kunstsenter, Lillehammer, 30. mai 2024

Read More

BAG medlem til Stavanger

Etter å ha jobbet mange år på Bergens Tekniske Museum har Imi Maufe fått jobb som første konsulent/museumstrykker på Norsk grafisk museum IDDIS i Stavanger

Read More

arbeidsopphold ved BEK

Hvordan høres havet ut for tareskogen? Sabine Popp har jobbet med prosjektet sounding kelp under et arbeidsopphold på BEK. Prosjektet undersøker økologier som inkluderer menneskelige

Read More

Imi Maufe på Speaking Volumes

Speaking Volumes – Women in the Artists Book Collection på University of Dundee, Skottland. Tirsdag 5. mars kl.19 CET På Zoom _ alle velkommen https://www.eventbrite.com/e/speaking-volumes-women-in-the-artists-book-collection-tickets-790132005097?aff=ebdshpsearchautocomplete&keep_tld=1

Read More

Frokost på BAG

Fire ganger per år inviterer Bergen Ateliergruppe til et fellesfrokost på felleskjøkken vårt i samarbeid med USF AiR program. Første frokost for 2024 var på

Read More