Norske bøker

‘Norske bøker’ en samling av bøker i regi av B-Open bokkunstgruppe, er på vei til Bergen Art Book Fair.
Åtte kunstnere fra BAG er med.
Åpning fredag 21. nov kl.18.

www.bergenartbookfair.no