Fagbevegelsen visualiserer fremtiden

Forestillinger om et justert sted: Hvordan påvirker fysisk visualisering forestillingsevnen vår? Torsdag 24.11. utfordret Jannecke Heien 8 representanter fra Fellesforbundet, AUF, AP og SP i et lukket diskusjons- og kunstverksted på Scene USF i Bergen. Deltakerne kom sammen for å tenke fremover, ved hjelp av fysisk arbeid med materialer. Denne kvelden ble det spekulert omkring muligheten for frakobling av økonomisk vekst fra ressursforbruk 50 år frem i tid. Film- og lydopptak fra hendelsen vil bli vist i utstilling av prosjektet Langsiktighet som spill/Long Term Game (LTG) i 2023/24.

Sentralt i disse hendelsene er nysgjerrigheten på de elastiske grensene for vår egen forestillingsevne, anskueliggjøring av abstrakte størrelser, erkjennelse gjennom øyeblikkets handling og møter mellom meningsskapende og poetiske elementer.
På et vis er LTG et absurd verksted om det logiske, der det handler om utveksling mellom aktører med ulik tilnærming til det å visualisere, og utveksling mellom profesjoner som ikke har noen tradisjon for samarbeid. Prosjektet, som i 2014 og 2016 involverte fondsforvaltere og bankøkonomer, oppsøker utfordringene ved å tenke langt frem sammen med den andre.

Film: Ben Speck og Runa Halleraker, Lyd: Pål Terje Nygård
Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Stena Recycling, Rec Solar og Dekk1.

TOGETHER ELSEWHERE

TOGETHER ELSEWHERE er et is Online – Performance Event, en månedlig performance-serie organisert av PAB – Performance Art Bergen og PANCH – Performance Art Network Switzerland for nettbasert

Read More

Julehilsen fra oss på BAG

Bergen Ateliergruppe ønsker alle våre samarbeidspartnere, støttespillere og kollegaer en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Foto fra utstillingen “Dokken i fremtiden?” i

Read More

BAG Art Camp

bagartcamp.no har flyttet inn på vår hjemmeside. BAG Art Camp er Bergen Atelierguppes gjestekunstnerprogram som arrangeres i ulike formater fra gang til gang, og organiseres

Read More

Ny hjemmeside

Med hjelp av JahJah studio har Bergen Ateliergruppes hjemmeside fått nytt utseende og mere innhold de siste månedene. Her forteller vi hva som skjer på

Read More

Fagbevegelsen visualiserer fremtiden

Forestillinger om et justert sted: Hvordan påvirker fysisk visualisering forestillingsevnen vår? Torsdag 24.11. utfordret Jannecke Heien 8 representanter fra Fellesforbundet, AUF, AP og SP i

Read More

På ei trapp i universet

Susanna Kajermo har illustrert diktsamlingen På ei trapp i universet skrevet av Marit Kaldhol. For både barn og vaksne. Utgitt av Samlaget. Boken er valgt ut av NORLA

Read More

Fjordmelk Jordtåke på Kabuso

(f)jorden prosjektet, organisert av kunstnergruppa Skifte.Land, finner sin fortsettelse med utstilling på Kabuso i Øystese i Hardanger. I utstillingssalen er det FJORDMELK JORDTÅKE med kunstnargruppa

Read More