China meets Norway in a Bookshelf

Imi Maufe deltar i prosjektet ‘China Meets Norway in a Bookshelf’ på Beijing Art Book Fair, Kina i august.
Northing og Bergen Zines arrangerer turen til Beijing.

Beijing Art Book Fair
Meridian Centre,
Beijing
23.-26. august 2018