Dokken Diskuterer 2010

Biennalemanifest 

  1. Biennaleorganisajonen skal tenke langsiktig og helhetlig.
  2. Biennalen skal fremme det allerede eksisterende kunstmiljøet i Bergen og bidra til at den positive utviklingen vedvarer.
  3. Biennalen skal finansieres med egne midler utenom det allerede eksisterende kunst- og kulturbudsjettet.
  4. Kunstnere skal være representert i biennaleorganisasjonen.
  5. Biennalen bør benytte alternative visningssteder, for å ikke belaste de eksisterende institusjoner og aktører.
  6. Det må opprettes egne stillinger for kunstnere, slik at den faglige kompetansen kommer med i biennaleutviklingen, og at kunstnerenes rolle synliggjøres her.
  7. Biennalen har et formidlingsansvar.

 

Januar 2010 arrangerte Bergen kommune et seminar på hotell Terminus for å diskutere Bergensbiennalen. Deltakere var aktører fra kunstnerorganisasjoner, representanter fra noen av byens atelierfelleskap, kunstinstitusjoner og politikere. Under dagen ble det avholdt flere paneldebatter, inlegg og kommunen presenterte sine visjoner for en biennale.

Bergen Ateliergruppe ble invitert til å presentere arbeidet med DokkenDiskuterer: biennalworkshop og ddbergensbiennalebloggen. Samtidig ble Biennalemanifest 2010 lansert og delt ut til seminardeltakerne. Det går å lese mer om manifestet og seminaret på ddbergensbiennalebloggen og i en oppsummering av seminaret publisert i Biennaleforum.