Dokken Diskuterer 2013

DD: BERGEN ASSEMBLY OG KUNSTMILJØET I BERGEN

Den 7.november 2013 arrangerte Bergen Ateliergruppe i samarbeid med VISP en paneldebatt på Landmark for å se nærmere på hva Bergen Assembly har betydd for den lokale kunstscenen.

«Den første utgaven av triennalen er over, og i denne debatten blir det mulighet for en oppsummering av de erfaringene som har blitt gjort så langt. I det offentlige ordskiftet rundt triennalen har det så langt blitt fokusert på publikumstall og formidling, og mindre på triennalens faglige bidrag til- og betydning for det lokale kunstmiljøet. Denne debatten ønsker vi å løfte fram.

Bergen Assembly har som ambisjon å gi rom for kunstnerisk research og tenkning, og fra kommunens side har man ønsket å skape et flaggskip for samtidskunst og internasjonal utveksling. Hva innebærer dette, og har ambisjonen blitt nådd så langt? På den andre side: hva var kunstmiljøets forventninger? Disse er mindre konkrete og ikke formulert i planer. Vi ønsker å diskutere om det er samsvar mellom forventningene og ambisjonene for triennalen, og hvorvidt Bergen Assembly og det lokale kunstmiljøet burde ha noen forpliktelse overfor hverandre.»

Moderator var Sissel Lillebostad og i panelet satt Dag Solhjell (kunstsosiolog dr.philos), Nina Malterud (kunstner og tidligere rektor ved KHiB), Rasmus Andreas Hungnes (billedkunstner, kurator og kritiker), Vilde Salhus Røed (billedkunstner og nestleder i BKFH), Lars Ove Toft (daglig leder BEK – Bergen Senter for Elektronisk kunst) og Evelyn Holm (kunsthistoriker og direktør for Bergen Assembly).

Her kan man høre et lydopptak fra debatten på Landmark.