Dokken Diskuterer 2009

Dokken Diskuterer: Biennaleworkshop

Høsten 2009 arrangerte Bergen Kunsthall Bergen Biennale Conference på oppdrag av Bergen kommune som hadde store ambisjoner om å starte en biennale i kulturbyen Bergen. Et flertall av BAGs medlemmer deltok på konferansen og fikk nye perspektiver på hva en biennale i Bergen kan være, da både historie, erfaring og forskjellige former ble belyst. I etterkant av konferansen satt vi igjen med mye tanker og input som vi gjerne ville diskutere videre.

Vi opplevde et savn etter en videre diskusjon, også blant flere av våre kunstnerkollegaer, og utålmodige etter å fortsette diskusjonen inviterte vi billedkunstnerne i Bergen til en workshop for å fortsette diskusjonen om Bergen skal ha en kunstbiennale eller ikke, og rollen til bergensbaserte kunstnere i et slikt prosjekt.

3-4 desember 2009 ble Biennaleworkshopen arrangert på BAG. Hector Piña Barrios holdt en innledende presentasjon om “Kunstbyen Bergen: Kartlegging og scenarioer”, med utgangspunkt i sin diplomoppgave på Bergen Arkitektskole hvorpå samtalen ble åpnet opp. Diskusjonen ga grunnlag for videre arbeid dagen etterpå. Vi valgte å arbeide i mindre grupper med scenarier som arbeidsmetode for å tenke fremover i tid. Dette resulterte i 3 mulige biennaleformer som alle ivaretok kunstnernes interesser.

Vårt overordnede mål var å gi workshopen et konkret utfall. Resultatet ble bloggen ddbergensbiennalen. Her presenteres scenariene fra workshopen i tillegg til å være et rom for videre diskusjon og innspill. Arbeidet med Dokken Diskuterer:Biennaleworkshopen ble presentert for kommunen ved Evelyn Holm, dåværende rådgiver i Seksjon for kunst og kultur.