VELKOMMEN TIL HILDE KJØNNIKSEN SOM nytt MEDLEM PÅ BAG

1 april i år gikk Hilde fra å være gjest til å bli fast medlem hos oss på Bergen Ateliergruppe. Vi ønsker utflytteren Kent Foon Skåre lykke til på veien videre og Hilde hjertelig velkommen til oss! Er du nysgjerrig på hva hun jobber med ta en kikk på hennes medlemsprofil eller hennes nettside:

https://bergenateliergruppe.no/hilde-kjonniksen/
https://www.hildekjonniksen.com

Bildet over viser arbeidet  View av Hilde Kjønniksen

/////

April 1 this year, Hilde went from being a guest to become a permanent member at Bergen Ateliergruppe. We wish Kent Foon Skåre good luck on the road ahead and Hilde warmly welcome to us! If you are curious about what she is working on have a look at her member profile or her website:

https://bergenateliergruppe.no/hilde-kjonniksen/
https://www.hildekjonniksen.com

The image above showes Hilde Kjønninksen work View