The Freedom Rom: Symposium on Socially Engaged Arts

Velkommen til The Freedom Room: Symposium on Socially Engaged Arts fra 23. – 25. mai 2018 på KMD og Bergen Internasjonale Kultursenter.

Kunstnere, musikere, samfunnsaktivister, terapeuter og lærere bruker kunst i sitt arbeid med individer og grupper i en rekke offentlige og institusjonelle sammenhenger.
Sabine Popp fra BAG er blant bidragsyterne med sin performance Common Notions (confusion resumes outside a few squaremeters) på fredag, kl.14.15.

Se hele programmet her: www.fib.no/freedomroom

Symposiet holdes på engelsk og arrangeres som en del av Festspillene i Bergen.